Elokuvien julkinen esittäminen

Elokuvan julkiseen esittämiseen niin opetuskäytössä kuin muussakin ei-kaupallisessa toiminnassa tarvitaan aina lupa. Julkisena esittämisenä pidetään yleensä kaikkea muuta paitsi lähimmässä perhe- ja ystäväpiirissä tapahtuvaa esittämistä.

Esitysluvan myöntää elokuvan tuotantoyhtiö tai tuottajan valtuuttama muu taho. Kotimaisten elokuvien esitysluvan saa Tuotoksesta.

Luvan piiriin kuuluu yli 350 kotimaista tallennelevityksessä olevaa elokuvaa. Elokuvia päivitetään listalle, kun niiden teatterilevitys on päättynyt. Elokuvalistan päivityksistä ilmoitamme etusivun uutisissa sekä Facebook-sivullamme. Esitettävän elokuvan voi hankkia vapaasti: lainaamalla kirjastosta, vuokraamalla video- tai internetvuokraamosta, ostamalla liikkeestä, tilaamalla tilauspalvelusta tai tallentamalla televisiosta. Mikäli elokuvaesityksen järjestäjä ei hanki esityslupaa Tuotoksesta tai elokuva ei ole Tuotoksen teoslistalla, tulee hakijan kysyä esityslupa elokuvan tuotantoyhtiöltä.

Jatkuva esityslupa opetuskäytössä

Jatkuvalla esitysluvalla katselukertojen määrä on rajaton. Esitysluvan voi hankkia joko kunta keskitetysti kaikkien oppilaitostensa osalta, koulu itsenäisesti tai muu oppilaitoksen omistaja. Elokuvan saa esittää oppilaitoksen opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa sekä koulun aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnassa.

Jatkuvan esitysluvan vuosimaksu perustuu oppilasmäärään ja on 2 €/oppilas/kalenterivuosi. Kokonaissummaan lisätään arvonlisäveroa 24 %. Esitysluvan saa täyttämällä hakemuksen ja toimittamalla sen Tuotokseen. Lupa laskutetaan kerran vuodessa.

Oppilaitoksen henkilökunnan tulee ilmoittaa elokuvan katsomisesta käyttöilmoitus-lomakkeella. Ilmoitus on hyvä tehdä heti katsomisen jälkeen.

Kertaesityslupa opetuskäytössä

Kertaesityslupa on vaihtoehto jatkuvalle esitysluvalle. Lupa oikeuttaa hakijan esittämään yhden listaltamme löytyvän elokuvan yhden kerran hakemuksessa määritellylle oppilasmäärälle. Tarkemmat hinnat löytyvät hinnastosta.

Kertaesityslupa harrastetoiminnassa

Tammikuussa 2014 käynnistetyn julkisen esittämisen JES-pilotin myötä myös muille tahoille kuin oppilaitoksille tarjotaan kotimaisen elokuvan esityslupaa. Pilottivaiheessa kertaesityslupaa voivat hakea ei-kaupalliset tahot kuten seurakunnat, kaupunkien nuorisotoimet ja harrastepiirit. Lupa ei ole tarkoitettu suuria yleisötapahtumia varten. Esitettävää elokuvaa ei saa mainostaa kuvalla tai muulla vastaavalla materiaalilla. Ennen tilaisuuden järjestämistä on varmistettava, että lupa voidaan myöntää.

Lupa oikeuttaa hakijan esittämään yhden listaltamme löytyvän elokuvan yhden kerran ryhmälle. Lupamaksu perustuu ryhmän kokoon: 1 – 20 henkilöä 35 €, 21 – 55 henkilöä 80 €, 56 – 99 henkilöä 150 € ja 100 – 150 henkilöä 240 €. Kokonaissummaan lisätään arvonlisäveroa 24 %. Mikäli kertaesityslupa ei sovellu toimintaasi, otathan yhteyttä: tarjoamme myös räätälöityjä ratkaisuja.

Luvan piiriin kuuluvat teokset

Teoslista on ensisijaisesti opetuskäyttöä varten. Muuhun julkiseen esittämiseen lupia myönnetään tapauskohtaisesti.

Käyttöilmoitus

Kotimaisten elokuvien käyttöilmoitus, opetuskäyttö

Lupahakemukset

Lomakkeet elokuvien opetuskäyttöön

Lomakkeet muuhun julkiseen esittämiseen

Hinnasto

Esitysluvat kouluille (kertaesitys)

Alle 100 oppilasta 120 €

Yli 100 oppilasta 240 €

Esitysluvat kouluille (jatkuva esityslupa)

2€/oppilas/kalenterivuosi

Esitysluvat muuhun julkiseen esittämiseen

1 – 20 hlö 35 €

21 – 55 hlö 80 €

56 – 99 hlö 150 €

100 – 150 hlö 240 €

Kaikkiin hintoihin lisätään arvonlisäveroa 24 %. Koskee uusia 1.4.2016 alkaen haettuja lupia. Luvat laskutetaan arvioitujen ryhmäkokojen mukaan.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.