FAQ

Home / FAQ
Kuinka usein korvauksia maksetaan ja miten ne lasketaan?

Hyvitysmaksu- ja opetustallennuskorvaukset (HYMA, OPTA) tilitetään kerran vuodessa, yleensä joulukuussa edellisen vuoden televisio-ohjelmatietojen perusteella. Tuotos maksaa korvaukset oikeudenomistajille hallituksen hyväksymän tilityspäätöksen mukaisesti. Tilitys perustuu Tuotoksen tilitysohjesääntöön. Korvaussumma lasketaan pisteyttämällä yksittäinen ohjelma sen tyypin ja keston mukaan. HYMA- ja OPTA-korvausten laskennassa vaikuttavat myös tutkimustietoon perustuvat ohjelmakohtaiset kanava- ja käyttökertoimet. Laskennassa kokonaiskorvaus jaetaan ohjelmien kesken niiden saamien pisteiden mukaisesti.

Korvauksia televisio-ohjelmien edelleen lähettämisestä (EDLÄ) tilitetään 2-3 kertaa vuodessa. Korvaukset tilitetään yhteistyössä kansainvälisen tuottajajärjestön AGICOA:n kanssa. Korvauksen suuruus määräytyy ohjelman tyypin, keston ja katsojaosuuden perusteella. Edelleenlähetyskorvauksia maksetaan myös ulkomailta.

Kotimaisten elokuvien opetuskäyttökorvaukset (OPKÄ) tilitetään n. kolmen vuoden välein.

 

Mitä tarkoittaa oikeuksien siirto? Mitä ovat siirrettyihin oikeuksiin perustuvat opetusnauhoituskorvaukset? Miten niitä haetaan?

Tekijöiden ja tuotantoyhtiöiden välisissä sopimuksissa sovitaan usein tekijöiden tekijänoikeuskorvauksiin oikeuttavien oikeuksien siirtymisestä tuotantoyhtiöille. Mikäli tekijöiden oikeudet Kopioston tilittämiin opetusnauhoituskorvauksiin ovat siirtyneet tuotantoyhtiölle, maksetaan korvaukset tekijöiden sijaan tuotantoyhtiölle. Oikeuksien siirrosta on oltava kirjallinen sopimus. Nämä korvaukset tuotantoyhtiö hakee toimittamalla siirtoa koskevat tiedot sekä sopimuskopiot Tuotokseen vuosittain 18.4. mennessä. Korvaukset maksaa Kopiosto. Korvaukset eivät vaikuta Tuotos-korvauksiin.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.