HENKILÖSTÖ

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi(at)tuotos.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

Lakiasiat
Mika Oksanen
(Eversheds Asianajotoimisto Oy)
mika.oksanen(at)tuotos.fi
P. +358 40 588 6790

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvat © Ari Talusén

Organisaatio

Vuonna 1998 perustettu Tuotos on aatteellinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka toiminnasta päättää vuosikokous. Kokouksessa äänivaltaa käyttävät Tuotoksen jäsenjärjestöt. Hallituksessa on viisi varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä, jotka edustavat kattavasti erilaisten av- ja elokuvateosten tuottajia sekä elokuva-alan osa-alueita. Hallitus valitsee keskuudestaan työjaoston sekä asettaa tarpeen mukaan muita työryhmiä tai toimikuntia.
Yhdistyksen säännöt.
Rekisteriseloste: henkilöstörekisteri.
Rekisteriseloste: asiakasrekisteri.

MISSIO

Tuotos hallinnoi kollektiivisesti av-tuotantoyhtiöiden sille valtuuttamia tekijänoikeuksia.

Tuotos sopii av-teosten käytöstä ja tilittää käyttökorvaukset oikeudenhaltijoille.

Tuotos mahdollistaa aktiivisesti av-teosten uusien käyttömuotojen lisensoinnin.

Av-tuotantoyhtiöiden tekijänoikeushallinnoinnin kokonaisuus rakentuu individuaalisopimuksista ja Tuotoksen kollektiivisopimuksista.

ARVOT

Asiantunteva

Läpinäkyvä

Oikeudenmukainen

Yhteistyökykyinen

VISIO 2017

Tuotos ennakoi toiminnassaan av-alan kehitystä.

Tuotos on tunnettu av-teosten välittäjien keskuudessa.

Yhteistyökumppanit pitävät Tuotosta rakentavana kumppanina.

Tuotos osallistuu aktiivisesti alan rakenteiden kehittämiseen ja vahvistamiseen.

Jäsenjärjestöt

Tuotoksen jäseniksi voivat liittyä sellaiset rekisteröidyt yhdistykset tai yhteisöt, joiden jäseninä on elokuvateosten tai liikkuvaa kuvaa sisältävien tallenteiden tuottajia. Tuotoksen jäsenjärjestöjä ovat Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat SATU ry, Suomen elokuvatuottajien keskusliitto ry (SEK) ja Finnanimation ry.

 

Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat

SATU ry
Fabianinkatu 4 B 14, 00130 Helsinki
puhelin (09) 684 0610
www.satu.fi

 

Suomen elokuvatuottajien keskusliitto ry
SEK
Urho Kekkosen katu 2C, 00100 Helsinki
puhelin 050 322 2373
sari.vaananen(at)filmikamari.fi

www.elokuvatuottajat.fi

 

Finnanimation ry
Kalevankatu 39-43, 00180 Helsinki
puhelin 0400 997 266
liisa.vahakyla(at)finnanimation.fi
www.finnanimation.fi

Hallitus

 VARSINAISET JÄSENET

 

puheenjohtaja: Mika Toivainen, tv-tuottaja, Endemol Shine Finland Oy
varapuheenjohtajat: Sari Väänänen, toiminnanjohtaja, SEK ry & Stiina Laakso, toiminnanjohtaja, SATU ry

 

Jukka Helle, elokuvatuottaja, Solar Films Inc Oy
Timo Lampinen, animaatiotuottaja, T:mi Timo Lampinen
Laura Rislakki, tv-tuottaja, Fremantle Media Finland Oy
Pertti Veijalainen, elokuvatuottaja, Illume Oy
Liisa Vähäkylä, toiminnanjohtaja, Finnanimation ry

 

VARAJÄSENET

 

Tom Carpelan, elokuvatuottaja, Oy Filmkompaniet Alpha Ab
Nina Laurio, elokuvatuottaja, Solar Films Inc Oy
Martti Sivonen, tv-tuottaja, Banijay Finland Oy

 

Hallituksen esittelijänä toimii Tuotoksen toiminnanjohtaja Kirsi Colliander. Sihteerinä toimii Lotta Koivisto.
Hallituksen toimikausi on yksi kalenterivuosi.

Korvaukset ja kulut 2015

TILITETYT KORVAUKSET 2015

 

Edelleenlähetyskorvaukset kotimaahan 160 008 €
Edelleenlähetyskorvaukset ulkomaille 333 514 €
Opetustallennuskorvaukset kotimaahan 209 000 €
Opetustallennuskorvaukset ulkomaille 143 000 €
Hyvitysmaksu 107 000 €
Yhteensä 952 222 €

 

KERÄTYT KORVAUKSET 2015

 

Opetustallennuskorvaukset 620 000 €
Edelleenlähetyskorvaukset kotimaasta 496 508 €
Edelleenlähetyskorvaukset ulkomailta 48 008 €
Opetuskäyttökorvaukset* 54 623 €
Muun julkisen esityksen korvaukset* 5 215 €
Hyvitysmaksu 151 702 €
Hyvitysmaksun erikoiserä* 454 019 €
Yhteensä 1 830 075 €

*  siirretty tilitettäväksi vuodelle 2016.

KULUT VUONNA 2015

 

Henkilöstökulut 290 250 €
Poistot 16 467 €
Muut kulut 143 202 €
Yhteensä 449 919 €

Agicoa

Tuotos tilittää kotimaisille tuotantoyhtiöille korvaukset televisio-ohjelmien edelleen lähettämisestä Suomessa ja ulkomailla yhteistyössä AGICOAn kanssa. Tuotos edustaa kotimaisia ja ulkomaisia tuotantoyhtiöitä Suomessa, ja AGICOA suomalaisia tuotantoyhtiöitä ulkomailla.

 

AGICOA on av-tuotantoyhtiöiden tekijänoikeusjärjestöjen kansainvälinen katto-organisaatio. Se edustaa yli 16 000 oikeudenomistajaa ympäri maailmaa ja tilittää korvauksia 40 maasta. AGICOAn keskustoimisto sijaitsee Genevessä, Sveitsissä. AGICOA:n vuosikertomus 2015 on luettavissa täällä.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.