LUPAEHDOT, MUU JULKINEN ESITTÄMINEN

1. Luvan kohde
Tuotos ry antaa luvanhakijalle kertakohtaisen luvan esittää ja välittää omissa tiloissaan kotimaisia elokuvia jäljempänä tarkennetuin ehdoin.

2. Käytettävä aineisto
Lupa kattaa Tuotoksen nettisivuillaan (www.tuotos.fi) ylläpitämässä luettelossa mainitut suomalaiset elokuvatuotannot. Lupa muihin käyttöihin ja luetteloon kuulumattomiin elokuviin tai av-tallenteisiin hankitaan erikseen oikeudenomistajilta.

3. Aineiston hankinta
Luvanhakija voi esittää yleisölle laillisesti myytäviä, vuokrattavia, lainattavia tai internetpalveluista hankittuja elokuvatallenteita.

4. Korvaus
Luvanhakija maksaa Tuotokselle elokuvan esityksestä kertakorvauksen, joka määräytyy seuraavasti: 1 – 20 henkilöä 35 €, 21 – 55 henkilöä 80 €, 56 – 99 henkilöä 150 € ja 100 – 150 henkilöä 240 €. Kokonaissummaan lisätään arvonlisäveroa 24 %.

5. Laskutus
Tuotos laskuttaa luvanhakijaa 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun se on hyväksynyt lupahakemuksen.

6. Muut lupa-asiat
Luvanhakija vastaa itse elokuvien esittämiseksi tämän luvan lisäksi tarvittavasta Teosto-luvasta samoin kuin muista sopimuksen ulkopuolisista luvista.

7. Voimaantulo
Lupa astuu voimaan, kun Tuotos ilmoittaa hyväksyneensä hakemuksen.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.