Lupaehdot opetuskäytölle, yksittäinen esitys

1. Luvan kohde
Tuotos ry antaa Oppilaitokselle kertakohtaisen luvan esittää ja välittää omissa tiloissaan kotimaisia elokuvia opetuskäytössä sekä aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnassa jäljempänä tarkennetuin ehdoin.

2. Käytettävä aineisto
Lupa kattaa Tuotoksen nettisivuillaan (www.tuotos.fi) ylläpitämässä luettelossa mainitut suomalaiset elokuvatuotannot. Esityslupa muihin käyttöihin ja luetteloon kuulumattomiin av-tallenteisiin hankitaan erikseen oikeudenomistajilta.

3. Aineiston hankinta
Oppilaitos voi käyttää yleisölle laillisesti myytäviä, vuokrattavia, lainattavia tai internet-palveluista hankittuja elokuvatallenteita. Opetushenkilöstöön kuuluva voi myös tallentaa elokuvan televisiosta, jolloin tallennetta saa säilyttää enintään kaksi vuotta lähetysajankohdasta lukien.

4. Korvaus
Oppilaitos maksaa Tuotokselle kertakorvauksen, joka määräytyy seuraavasti:
Alle 100 oppilasta 120 € tai yli 100 oppilasta 240 €.
Kokonaissummaan lisätään arvonlisäveroa 24 %.

5. Laskutus ja käytön raportointi
Tuotos laskuttaa oppilaitosta 14 vuorokauden sisällä siitä, kun se on hyväksynyt lupahakemuksen.

6. Muut lupa-asiat
Oppilaitos vastaa itse elokuvien opetuskäytössä tämän luvan lisäksi tarvittavasta Teosto-luvasta samoin kuin muista sopimuksen ulkopuolisista luvista.

7. Voimaantulo
Lupa astuu voimaan, kun Tuotos ilmoittaa hyväksyneensä hakemuksen.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.