Muutoksia Tuotoksen asiakassopimukseen

Home / Yleinen / Muutoksia Tuotoksen asiakassopimukseen

Tiedoksi Tuotoksen asiakkaille

Tuotoksen asiakassopimukseen on tehty tekijänoikeuden yhteishallinnointilaista johtuvia muutoksia. Yhteishallinnointilaki sääntelee tekijänoikeusjärjestöjen toimintaa ja sen läpinäkyvyyttä. Tämän linkin takaa löytyvä uusi asiakassopimus korvaa aiemman asiakassopimuksen. Mikäli asiakas ei hyväksy uutta asiakassopimusta, siitä on ilmoitettava kirjallisesti kahden kuukauden kuluessa tiedoksiannosta.

Asiakassopimuksen tarkoituksena on tehostaa tuotantoyhtiön tekijänoikeuksien hallinnointia ja valvontaa. Sopimuksessa sovitaan siitä, mitä oikeuksia tuotantoyhtiö siirtää Tuotoksen hallinnoitavaksi. Nämä ovat niitä av-tuotantojen käyttöalueita, joista Tuotos tekijänoikeuslain perusteella neuvottelee korvaukset ja tilittää ne tuotantoyhtiöille. Uutena käyttöalueena sopimukseen on lisätty kotimaisten elokuvien ei-kaupallinen julkinen esittäminen.

Asiakassopimuksen tehnyt tuotantoyhtiö voi rajoittaa valtuutusta alueellisesti, tuotantokohtaisesti tai käyttömuodoittain tekemällä Tuotokselle kirjallisen ilmoituksen.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Kirsi Colliander
kirsi.colliander(at)tuotos.fi
Puh. +358 40 8344928

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.