Myönteisyys tekijänoikeusjärjestöjä ja -korvauksia kohtaan lisääntynyt

Home / Yleinen / Myönteisyys tekijänoikeusjärjestöjä ja -korvauksia kohtaan lisääntynyt

Myönteisyys tekijänoikeusjärjestöjä ja -korvauksia kohtaan on Tekijänoikeusbarometrin mukaan vuosi vuodelta lisääntynyt. Tuoreen barometrin mukaan 61 % vastaajista suhtautuu järjestöihin ja korvauksiin ainakin osittain myönteisesti, kun vastaava luku vuonna 2012 oli 46 %. Luvut perustuvat vuosittain vaihtelevien väittämien myönteisten ja kielteisten arvioiden summajakaumaan.

”Tekijänoikeusbarometri on jo vuosia kertonut sen, että selvällä enemmistöllä suomalaisista on myönteinen kuva sekä tekijänoikeusjärjestöistä että -korvauksista. Vaikka keskustelu tekijänoikeuksien ympärillä on välillä ollut kärkevääkin, ei se näy kasvaneena kritiikkinä. Kielteisesti tekijänoikeuksiin ja -järjestöihin suhtautuvien osuus on pysynyt alle kymmenessä prosentissa, ja jos muutosta on johonkin suuntaan, niin kritiikki on jopa hieman vähentynyt”, kommentoi Tekijänoikeusbarometrin toteuttaneen Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja.

Tekijänoikeuskorvausten vaikutukset kotimaiselle kulttuurille nähdään positiivisina. 72 % vastaajista on ainakin osittain samaa mieltä siitä, että tekijänoikeuskorvaukset ovat hyväksi kotimaiselle kulttuurille. Tekijänoikeuskorvaukset voisivat vastaajien mielestä olla suurempia, sillä ainakin jossain määrin liian pieninä niitä pitää 24 % vastaajista. Liian suurina korvauksia pitää vain 6 % vastaajista.

”Ilahduttavaa on, että tekijänoikeuskorvausten merkitys suomalaiselle kulttuurille on tiedostettu. On tärkeää turvata luovan alan toimintaedellytykset, jotta kotimainen kulttuuri voi tulevaisuudessakin hyvin. Kulttuuri ja luova ala rakentavat paitsi kasvua ja työpaikkoja myös sivistystä ja hyvinvointia”, toteaa Lyhdyn puheenjohtaja Pekka Sipilä.

Tulokset perustuvat Luovan työn tekijät ja yrittäjät – Lyhdyn toimeksiannosta Taloustutkimuksen toteuttamaan Tekijänoikeusbarometriin, joka tehtiin nyt kymmenettä kertaa. Tutkimusaineisto kerättiin henkilökohtaisina haastatteluina 2.9.–19.9.2016, ja sen kohderyhmänä oli 15–79-vuotias väestö Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Tutkimukseen haastateltiin 1 018 henkilöä.

Tiedote kokonaisuudessaan Lyhdyn nettisivuilla.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.