Asiakkaaksi

Tuotantoyhtiö voi liittyä Tuotoksen asiakkaaksi tekemällä asiakassopimuksen. Tuotos valvoo tuotantoyhtiöiden etuja niissä asioissa ja siinä laajuudessa kuin tuotantoyhtiöt ovat valtuuttaneet. Valtuutuksen perusteella Tuotos sopii av-teosten käytöstä ja maksaa käyttökorvaukset tuotantoyhtiöille. Kansainvälinen yhteistyö tekee mahdolliseksi korvausten tilittämisen myös ulkomailta. Tuotos maksaa av-tuotantoyhtiöille korvauksia elokuva- ja av-teosten opetuskäytöstä ja tv-ohjelmien edelleen lähettämisestä sekä tilittää tuotantoyhtiöiden osuuden hyvitysmaksuvaroista. Korvausta voivat saada televisioyhtiöiden ulkopuoliset, riippumattomat tuotantoyhtiöt.

SAADAKSESI TUOTANTOYHTIÖN TEKIJÄNOIKEUSKORVAUKSIA TOIMI NÄIN:

1. Tee asiakassopimus

Tulosta ja täytä asiakassopimus. Lisätietoja saat Tuotoksesta puhelimitse tai sähköpostitse.

2. Täytä lomake

Täytä tuotantoyhtiön tiedot -lomake.

3. Rekisteröi teokset

Täytä teoksen rekisteröintilomake jokaisesta yhtiösi tuotannosta. Sarjat rekisteröidään yhdellä lomakkeella, jaksojen nimet tarvittaessa liitteellä.

4. Palauta lomakkeet

Palauta allekirjoitetut sopimuskappaleet (2 kpl) alkuperäisinä Tuotokseen. Saat paluupostissa oman kappaleesi.

Korvausten maksu

Tekijänoikeuskorvaukset maksetaan Tuotoksen edustamille oikeudenomistajille seuraavasti:

Hyvitysmaksu ja opetustallennuskorvaukset

Julkaistuja teoksia kuten elokuvia, tv-ohjelmia ja musiikkia saa kopioida yksityiseen käyttöön. EU-direktiivin edellyttämä hyvitysmaksu maksetaan vuodesta 2015 alkaen valtion budjetista. Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää, minkä verran varoista osoitetaan Tuotoksen kautta tuotantoyhtiöille maksettavaksi.

Opetustallennuskorvauksen maksaa opetus- ja kulttuuriministeriö valtion budjetista oppilaitosten puolesta.

Tuotos maksaa korvaukset tuotantoyhtiöille hallituksen hyväksymän tilityspäätöksen mukaisesti. Tilitys perustuu Tuotoksen tilitysohjesääntöön. Korvaukset maksetaan vuoden lopussa edellisen vuoden televisio-ohjelmatietojen perusteella. Hyvissä ajoin ennen korvausten maksua tuotantoyhtiöille lähetetään raportti, josta voi tarkistaa, että ohjelmatiedot täsmäävät. Mikäli korvauksia kertyy teoksille, joiden tuottaja ei ole entuudestaan tiedossa, Tuotos selvittää teoksen tuottajan avoimista tietokannoista. Nimenomainen tuottaja pyritään tavoittamaan YTJ:n ja muiden vastaavien tietokantojen kautta saatavien tunnistetietojen avulla.

Korvaussumma lasketaan pisteyttämällä yksittäinen ohjelma sen tyypin ja keston mukaan. HYMA- ja OPTA-korvausten laskennassa vaikuttavat myös tutkimustietoon perustuvat ohjelmakohtaiset kanava- ja käyttökertoimet. Laskennassa kokonaiskorvaus jaetaan ohjelmien kesken niiden saamien pisteiden mukaisesti.

Edelleenlähetyskorvaukset

Televisio-ohjelmien edelleen lähetykseen perustuvat korvaukset kerätään ja tilitetään yhteistyössä kansainvälisen tuottajajärjestön AGICOA:n kanssa. Korvauksen suuruus määräytyy ohjelman tyypin, keston ja katsojaosuuden perusteella.

Edelleenlähetyskorvauksia maksetaan myös ulkomailta. Tuotos tilittää korvaukset 2 – 3 kertaa vuodessa.

Kotimaisten elokuvien opetuskäyttökorvaukset

Korvaukset maksetaan käyttötietojen perusteella vuoden tai kahden välein.

Oikeuksien siirtoon perustuvat opetustallennuskorvaukset

Tuotantoyhtiöille maksetaan tekijöiltä siirtyneisiin oikeuksiin perustuvat opetustallennuskorvaukset, mikäli oikeuksien siirrosta on kirjallisesti sovittu. Nämä korvaukset tuotantoyhtiö hakee toimittamalla siirtoa koskevat tiedot sekä sopimuskopiot Tuotokseen vuosittain 18.4. mennessä. Korvaukset maksaa Kopiosto.

TV-ohjelmien verkkotallennuspalvelut

Televisio-ohjelmien verkkotallennuspalveluiden lisensiointi sopimuslisenssillä tuli mahdolliseksi 1.6.2015 alkaen, jolloin tekijänoikeuslakiin säädetty uusi säännös (TekL 25l §) tuli voimaan.

Miten palveluntarjoajan tulee toimia saadakseen kattavat luvat palveluunsa?

Palveluntarjoajan tulee sopia:

  1. oikeudenhaltijoita edustavien järjestöjen kanssa sopimuslisenssin mukaisista oikeuksista. Luvan myöntävät opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymät tekijänoikeusjärjestöt Kopiosto, Teosto, Tuotos ja Gramex yhdessä. Luvan saamiseksi palveluntarjoajalle riittää yhteydenotto Kopiostoon, joka huolehtii tarvittavista käytännön toimenpiteistä ja palveluista kaikkien oikeudenhaltijoiden puolesta keskitetysti ns. yhden luukun periaatteen mukaisesti.
  1. televisioyhtiöiden kanssa niiden oikeuksien osalta.

Hinnasto koskien sopimuslisenssin mukaisia oikeuksia (ks. kohta 1 yllä):

1.7.2015–30.6.2016: 2,00 €/asiakas/kk
1.7.2016–31.3.2017: 2,15 €/asiakas/kk
1.4.2017–30.6.2018: 2,25 €/asiakas/kk
1.7.2018-30.6.2019: 2,29 €/asiakas/kk
Hintaan lisätään soveltuva arvonlisävero.

Lisätietoja tarvittavista luvista saat ottamalla yhteyttä Kopioston asiakaspalveluun jakeluluvat(at)kopiosto.fi.

 

Tilitettävät korvauslajit

Tilitettävät korvauslajit ovat:

  • opetustallennuskorvaus (OPTA) televisio-ohjelmien tallentamisesta opetusta ja tieteellistä tutkimusta varten,
  • edelleenlähetyskorvaus (EDLÄ) televisio-ohjelmien edelleen lähettämisestä Suomessa tai ulkomailla,
  • hyvitysmaksu (HYMA), hyvitystä yksityisestä kopioinnista
  • ja elokuvien opetuskäyttökorvaus (OPKÄ).
Koulutus ja neuvonta
Tuotos järjestää tuotantoyhtiöille ja av-alan toimijoille koulutus- ja tiedotustilaisuuksia ajankohtaisista aiheista. Tilaisuuksissa on käsitelty tekijänoikeutta yleisesti, tekijänoikeuslain muutoksia, sopimuskäytäntöjä ja musiikin käyttöä av-tuotannoissa. Ole yhteydessä jos mielessäsi on jokin tekijänoikeuksiin liittyvä aihe, josta tuottajana kaipaisit lisää tietoa.

Tuotos neuvoo tuottajia yleisissä tekijänoikeudellisissa kysymyksissä sekä erityisesti korvaustoimintaan liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.