Tiedote yhteishallinnointilaista Tuotoksen asiakkaille

Home / Yleinen / Tiedote yhteishallinnointilaista Tuotoksen asiakkaille

Hyvä Tuotoksen asiakas

Laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista tuli voimaan 1.1.2017. Se sääntelee tekijänoikeusjärjestöjen toimintaa ja etenkin oikeudenhaltijan ja tekijänoikeusjärjestön välistä suhdetta. Lain tarkoitus on varmistaa tekijänoikeushallinnon avoimuus ja läpinäkyvyys, ja se käsittelee mm. asiakassopimusten sisältöä, korvausten tilittämistä ja toiminnasta tiedottamista.

Tuotoksen toiminta vastaa jo suurelta osin uuden lain vaatimuksia, joten yhteishallinnointilaki ei aiheuta merkittäviä muutoksia Tuotoksen toimintaan. Yhdistyksen sääntöihin ja asiakassopimukseen on tulossa joitakin muutoksia, joista tiedotetaan myöhemmin keväällä Tuotoksen nettisivuilla ja asiakaskirjeessä.

Tuotoksen asiakkaan on hyvä tietää muutamia oikeudenhaltijan kannalta olennaisia lain mukanaan tuomia seikkoja:

  • Ensinnäkin oikeudenhaltijalla on oikeus valita tekijänoikeusjärjestö, jonka haluaa valtuuttaa hallinnoimaan valitsemiaan oikeuksia, oikeuksien luokkia ja maantieteellistä aluetta.
  • Tämän lisäksi oikeudenhaltijalla on järjestölle antamastaan valtuutuksesta riippumatta oikeus itse myöntää lisenssi teosten ei-kaupalliseen käyttöön.
  • Oikeudenhaltijalla on myös oikeus peruuttaa antamansa valtuutus osittain tai kokonaan. Tuotoksen asiakas voi rajoittaa valtuutusta alueellisesti, tuotantokohtaisesti tai käyttömuodoittain ilmoittamalla tästä kirjallisesti. Tuotokselle annettu valtuutuksen muutos tai kokonaisperuutus tulee voimaan kalenterivuoden päättyessä.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.