Taloustutkimuksen tekijänoikeusbarometrin mukaan kansalaiset suhtautuvat myönteisesti sekä tekijänoikeuskorvauksiin että tekijänoikeusjärjestöihin.

Asiaa on tutkittu vuodesta 2006 alkaen kahdella kysymyssarjalla, jotka koskevat esimerkiksi korvausten keräämistapaa ja suuruutta. Taloustutkimus tekee Tekijänoikeusbarometria Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien LYHTY toimeksiannosta.

”Tulosten mukaan suomalaisten selvällä enemmistöllä on myönteinen kuva sekä tekijänoikeuksista että tekijänoikeusjärjestöistä”, sanoo tutkimusjohtaja Tuomo Turja. ”Kriittisten mielipiteiden osuudet vaihtelevat hieman kysymyksittäin, mutta yleisesti ottaen voidaan sanoa, että noin kymmenesosa vastaajista suhtautuu kriittisesti. Tulos on siinä mielessä aika selvä, eikä asenteissa ole viime vuosina tapahtunut suuria muutoksia suuntaan tai toiseen. ”

Tekijänoikeusjärjestöjä pyydettiin arvioimaan ominaisuusparilla ”oikealla asialla” – ”väärällä asialla”. Tällöin 67 prosenttia vastaajista oli joko täysin tai jossain määrin sitä mieltä, että ne ovat oikealla asialla. Neljä prosenttia oli joko täysin tai jossain määrin sitä mieltä, että ne ovat väärällä asialla. 67 prosenttia kansalaisista pitää tekijänoikeusjärjestöjä tarpeellisina. 64 prosenttia katsoo, että nykyinen tapa kerätä tekijänoikeuskorvauksia on pääsääntöisesti oikein. Vastakkaista mieltä on 10 prosenttia. Mitä paremmin vastaaja tunsi tekijänoikeusjärjestöt, sitä myönteisempi mielikuva hänellä niistä oli.

67 prosenttia vastaajista tietää, että tekijänoikeusjärjestöt keräävät tekijänoikeuskorvauksia taiteilijoille ja 50 prosenttia, että ne myöntävät käyttölupia teosten esittämiseen esimerkiksi radiossa ja ravintoloissa. Tunnetuin tekijänoikeusjärjestö on Teosto, jonka osasi nimetä 37 prosenttia vastaajista.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.